, Sód w surowicy 

Sód w surowicy

Szept wiatru...

Temat: Pielęgniarstwo zachowawcze CKPPiP
...we krwi, spożycie posiłku, C. spożycie posiłku, pomiar glukozy, wstrzyknięcie insuliny, D. spożycie posiłku, wstrzyknięcie insuliny, pomiar glukozy. Zadanie 78. Pielęgniarka uczestnicząca w procesie diagnozowania moczówki prostej podejmie decyzję o przerwaniu wykonywania testu odwodnieniowego i powiadomi lekarza w sytuacji , gdy: A. chory zgłosi bardzo silne pragnienie, B. masa ciała pacjenta zmniejszy się o wi ęcej niż 3%, C. stężenie sodu w surowicy krwi osiągnie dolną granicę zakresu normy, D. nie ma kryterium określaj ącego warunki przerwania testu odwodnieniowego. Zadanie 79. Insulina Mixtard 30: A. zawiera 30% insuliny o przedłużonym działaniu i 70% insuliny krótkodziałającej, B. zawiera 30% insuliny krótkodziałającej i 70% insuliny o przedłużonym działaniu, C. jest wył ącznie insuliną krótkodziałajacą, D. jest wył ącznie insuliną o przedłużonym...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=483Temat: Pytania + odpowiedzi
...strychniną; leczenie cytostatykami; niewydolność nerek; mocznica; niedoczynność kory nadnerczy; hipoaldosteronizm; wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe z utratą soli; długotrwała hipoglikemia; kwasica cukrzycowa Hipokaliemia - mianem tym określa się stężenie potasu w surowicy krwi mniejsze niż 3,6 mmol/l (u dzieci odpowiednio 3,2 mmol/l). Hiponatremia (dosłownie: niedobór sodu we krwi) — chorobowy stan obniżonego poziomu sodu w surowicy krwi. U ludzi, spadek poniżej normalnego poziomu, wynoszącego 135-145 mmol/l Schorzenie to jest przeważnie następstwem innych zespołów chorobowych. Może być skutkiem odwodnienia. Hiperfosfatemia - to stan, w którym dochodzi do zwiększenia stężenia fosforanów nieorganicznych w surowicy krwi ponad 1,4 mmol/l. BIBLIOGRAFIA: (1) CHOROBY WEWNĘTRZNE – pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Szczeklika – Medycyna...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=101


Temat: Hemoliza
Bardzo proszę o pomoc. Mam 18 lat. Zostałam wysłana na badania krwi. Mam podwyższone OB i poziom potasu w surowicy. Przypuszczam, że podwyższone OB spowodowane jest miesiączką, którą wtedy miałam. OB wynik 20 max: 12 glukoza: 63 max: 106 żelazo: 93 max: 151 Jonogram w surowicy: sód w surowicy 136 max: 147 potas w surowicy 5.82 max: 5,1 Bardzo proszę o szybką odpowiedź, ponieważ pod wynikiem napisano mi, że jest wskazana kontrola i hemoliza. A czytałam co to jest i nic z tego nie rozumiem, a ponadto nie wiem jakie to niesie ze sobą konsekwencję. Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję.
Źródło: commed.pl/viewtopic.php?t=7862


Temat: czy spotykacie sie z niewiedzą ?
...Glucagoni Hydrochloridum, Glucosum 20%, Glyceroli Trinitras... Sądzę, że ostatecznie schemat postępowania w przypadku spadku ciśnienia każda stacja ustala indywidualnie i dużo zależy od relacji lekarze-pielęgniarki. Pamiętam na mojej stacji wojnę z jedną panią doktor, która nie dopuszczała samodzielnego podawania stężonej soli w obawie przed tym, że chyba będziemy nią poić pacjentów i będą kończyć dializę z poziomem sodu w surowicy 145-150...( a potem się przewadniać :sad: ) Na szczęście ta pani u nas już nie pracuje a naszym standardem jest 40%glukoza (jeśli pacjent nie jest cukrzykiem), 10% NaCl - oczywiście w rozsądnych ilościach, czasami wystarczy 100-200ml 0,9% NaCl (chyba bardziej działa ze złości że "mi zostanie do suchej") no i na niektórych pacjentów dobrze działa, niestety bardzo powoli Cardiamid z Coffeiną w kroplach doustnie....
Źródło: forum.niesmiertelni.pl/viewtopic.php?t=1746


Temat: specjalizacja chirurgiczna do pracy
...współczynnika masy ciała (WCM) na siatce centylowej, C. formularza NRS 2002 lub Subiektywnej Globalnej Ocenie Stanu Odżywienia (SGA) , D. formularza Minimalnej Oceny Stanu Odżywienia (MNA) i siatki centylowej . Zadanie 33. W czasie znieczulenia ogólnego są zniesione: A. tylko świadomość, B. świadomość, ból, odruchy i napi ęcie mi ęśniowe, C. świadomość, napi ęcie mi ęśniowe i ból , D. świadomość i ból . Zadanie 34. Zmniejszenie i lości sodu w surowicy poniżej 130mmEq/l określane jest mianem: A. hipernatremi i , B. hipokaliemi i , C. hiponatremi i , D. hiperkaliemi i . Zadanie 35. Jakich skal używa się do oceny ryzyka zagrożenia powstania odleżyn? A. skal i Norton, Apgar, Glasgow, B. skali Douglas i Waterloo, a także skali Kussmaula, C. najczęściej skali Braden i Baxtera, D. najczęściej skali Norton, ale także Douglas, Waterloo, Braden Zadanie 36. W przypadku wykonania gastrektomi...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1491


Temat: Pytania + odpowiedzi
...B. niedobór antytrombiny III C. niedobór żywieniowy D. prawidłowe a i b E. prawidłowe a i c [D] 13. Ciśnienie onkotyczne 20% roztworu albumin wynosi [17]: A. 10 mmHg B. 20 mmHg C. 25 mmHg D. 80 mmHg E. 100 mmHg [D] 14. Które z niżej wymienionych stwierdzeń dotyczących gospodarki sodowej jest fałszywe [21]: A. w ustroju znajduje się 4000 mmoli sodu B. sód odgrywa ważną rolę w utrzymaniu objętości płynu zewnątrzkomórkowego C. prawidłowe stężenie sodu w surowicy wynosi 160-170 mmol/l D. prawidłowe stężenie
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=101