, ochroną częściową 

ochroną częściową

Szept wiatru...

Temat: Wykład nr 1
Wróbelki są pod częsciowa ochroną (w Holandii pod ścisłą). ze względu na brak miejsc do gniazdowania (zbyt opanelowane, ocieplane domy) ich populacja zmniejszyła sie drastycznie. Nota bene, to moje ulubione ptaki, zawsze wesołe, świergotliwe
Źródło: federacjazachodnia.fora.pl/a/a,1005.htmlTemat: USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY
...2. Ochrona ex situ gatunków, o których mowa w ust. 1, powinna zmierzać do przywrócenia osobników tych gatunków do środowiska przyrodniczego. Art. 48. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1) gatunki dziko występujących roślin: a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej, b) objętych ochroną częściową, c) objętych
Źródło: bociany.org.pl/viewtopic.php?t=139


Temat: Cybersquatting - nadużycie czy uczciwe zarabianie na dobrym pomyśle?
Urząd może uznać ochronę takiego znaku, ale ochrona z góry będzie tylko częściowa. co rozumiesz przez ochronę częściową? po zarejestrowaniu znaku w UPRP albo w OHIM, oznaczenie jest chronione od momentu zgłoszenia i nie ma
Źródło: di.pl/index.php?showtopic=22932


Temat: Ktoś mi naklikuje
Moim zdaniem częściowa ochrona nie ma sensu. A czy więcej czasu - niekoniecznie - pewnie jest mnóstwo sposóbów na to dostępnych w sieci.
Źródło: forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=13833


Temat: Najdrożej sprzedane na aukcji
Ja to widzę odwrotnie: twojstyl.pl to ryzykowny cybersquatting Sprawdzałem na UPRP.pl i tam jest tylko informacja, że częściowa ochrona wygasła 29-05-2009. Ale z tytułami czasopism może być inaczej niż ze znakami towarowymi...
Źródło: di.pl/index.php?showtopic=18043


Temat: Nasze ptactwo!!
w okresie lęgowym niewolno straszyć żadnych ptaków.Część ptaków jest pod częściową ochroną a częśćpod całkowitą niektóre wcale-ciekawe kto będzie taki mądry i spowoduje żeby wilk był syty i ptak cały.Płoszenie ptaków również w innych miastach powoduje grupowanie się ich w większe stada no i póżnie te chmary wędrują z miejsca na miejsce.
Źródło: forum.wpyskowicach.pl/viewtopic.php?t=561


Temat: OCHRONA GATUNKOWA ZWIERZĄT I ROŚLIN
...r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z dnia 11 października 2004 r.) Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) gatunki dziko występujących: a) zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej, b) zwierząt objętych ochroną częściową, c) zwierząt objętych
Źródło: bociany.org.pl/viewtopic.php?t=140


Temat:
...to nic innego jak USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) która w Art. 56. 1. mówi że Minister Ochrony Środowiska może zezwolić na: - zbiór roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, chwytanie, odławianie lub zabijanie zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz na inne czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków: 1) objętych ochroną ścisłą; 2) objętych ochroną częściową, jeżeli zezwolenie dotyczy obszaru wykraczającego poza granice jednego województwa lub jeżeli ma to związek z działaniami podejmowanymi przez MOŚ, w tym dotyczącymi realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, programów ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem lub realizacji umów międzynarodowych. Także Wojewoda na obszarze swojego...
Źródło: lesnik.fora.pl/a/a,74.html


Temat: Coś dla miłośników Karpat Wschodnich (i przyległości)
...Górne" nie jest wytyczona w tradycyjny sposób. Jej przebieg w terenie oznaczają tyczki z tabliczkami z numerem przystanku i z symbolem trasy czyli kwitnącą gałązką dzikiej jabłoni. Liczy 18 przystanków znajdujących się pomiędzy dwiema przełęczami: Wyżniańską i Wyżną. To jedno z nielicznych miejsc, gdzie można w miarę swobodnie, "pozaszlakowo" wędrować po Bieszczadzkim Parku Narodowym. Oczywiście jest to strefa ochrony częściowej i chyba w pewnej mierze krajobrazowej. Trasę można też obserwować z drogi, wielkiej obwodnicy. Łaziłam tam tylko wiosną, trochę obawiam się tej trasy w czasie bujnej wegetacji. Mam lekkiego bzika, który trochę podsycił jeden z moich Kolegów, były pracownik parku narodowego. Nigdy bowiem nie chciał nas zabrać na wędrówki dolinami Prowczy czy ścieżką Ustrzyki Górne - Wołosate latem czy wczesną jesienią z...
Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=4966


Temat: Materiał na ochronę środowiska
...użytkowania gleb, zagadnień gosp. wodno-ściekowej, sposobów ochrony ekosystemów lądowych, sposobów ochrony gatunkowe roślin i zwierząt. W Parkach Narodowych grunty są objęte ochroną ścisłą, częściową lub krajobrazową Ochrona ścisła - Ochrona ścisła polega na pozostawieniu ekosystemów w stanie nie zmienionym, zostaje całkowicie zaniechana ingerencja człowieka na obszarze parku objętym tą formą ochrony. Ochrona częściowa -
Źródło: ararchitekci.fora.pl/a/a,20.html


Temat: Czy mutanty są NAPRAWDĘ bezplodne?
CZyli jedynym sposobem na przetrwanie mutantów jest dipnięcie ludzi? Kurczę. Panowie i Panie, proponuję ogłosić SuperMutanty gatunkiem ginącym, zagrożonym wymarciem i objąć ich ochroną częściową. A tymczsem może na kolejkę do Cat's Paw?
Źródło: shamo.gry-online.pl/agora/index.php?showtopic=2040


Temat: zespół zadaniowy dla PB
jaka ustawa zakazuje wyrębu drzew w czasie sezonu lęgowego Według rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, zakazy niszczenia siedlisk oraz płoszenia dotyczą wszystkich gatunków objętych ochroną ścisłą oraz niektórych gatunków objętych ochroną częściową: kp.org.pl/pdf/prawo/rozporz_zwierz_chron_2004.htm W praktyce oznacza to zakaz wycinki w okresie lęgowym ptaków oraz usuwania drzew zasiedlonych przez chrząszcze (również larwy żyjących w drewnie). Ponadto w strefach ochrony gatunków dla których są one wyznaczane zabrania się wycinania drzew lub krzewów bez zezwolenia wojewody (to już jest sformułowane bezpośrednio w ustawie o ochronie przyrody)....
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=3659


Temat: 20 bobrów zostanie wysiedlonych z Podlasia w Bieszczady
...bobrów z województwa podlaskiego zostanie odłowionych i przesiedlonych w Bieszczady - poinformowała PAP Beata Bezubik, wojewódzki konserwator przyrody. Bobry powodują w Podlaskiem coraz więcej szkód. Budowane przez nie tamy przyczyniają się do zalewania pól i łąk, bobry niszczą także drzewostan. Bóbr to zarazem jednak wielki dobroczyńca przyrody, który przyczynia się do odtwarzania pierwotnych stosunków wodnych. Bobry są pod częściową ochroną. W regionie północno-wschodnim bobrów jest najwięcej w Polsce. W budżecie wojewody podlaskiego już w sierpniu zabrakło pieniędzy na wypłaty odszkodowań za tzw. szkody bobrowe. W tym roku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wpłynęło ok. 900 wniosków o wypłaty odszkodowań, które przekroczyły 1 mln zł. Wciąż wpływają nowe wnioski, konserwatorowi brakuje obecnie 96 tys. zł na...
Źródło: klubciconia.avx.pl/forum/viewtopic.php?t=4895


Temat: Ktoś mi naklikuje
Prosty mechanizm, jak w "Pajacyku" - dziś już kliknąłeś. Częsciowa ochrona, a napewno utrudnienie dla "naklikiwacza", który musi poświęcić więcej czasu.
Źródło: forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=13833


Temat: Nowe rozporządzenie o zwierzętach chronionych!
...2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) gatunki dziko występujących: a) zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej, b) zwierząt objętych ochroną częściową, c) zwierząt objętych
Źródło: winchester.com.pl/viewtopic.php?t=388


Temat: Wróbel na wymarciu ?
W Polsce wszystkie ptaki są objęte jakąś formą ochrony. 14 lub 16 gatunków na podstawie prawa łowieckiego, 10 ochroną cześciową. Cała reszta, w tym i wróbel - ochroną ścisłą. rozporządzenie o chronie gatunkowej zwierząt
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=333


Temat: Zagadnienia do zalicznie z ZOOCENOZ.
...człowieka, ewolucyjna, fizjologiczna). Biocenozy leśne: (świat 30% europa 32% Ameryka pld 48% Polska 28,9% Azja wsch 12% oceany 9%) Lasy: strefy równikowej, podrównikowej, zwrotnikowej, podzwrotnikowej, umiarkowanej. Lasy: ochronne, gospodarcze, podroślowe. Zoocenozy leśne: wszystkie zwierzęta w lesie Ochrona strefowa- ochrona kolistej strefy wokół miejsc rozrodu i stałego przebywania niektórych cennych zwierząt Ochrona częściowa- ochrona gatunku tylko przez część roku lub tylko w wybranych miejscach. Ochrona ścisła- ochrona gatunkowa obowiązująca przez cały czas, na całym obszarze kraju Bioindykacja- ocena stanu środowiska przy pomocy bioindykatorów ( mchy, porosty, sosna, raki) Cechy dobrego bioindykatora: łatwość oznaczenia, szeroki zakres geograficzny, długi cykl życiowy, ściśle określone występowanie Zoocenozy...
Źródło: ochrona2007up.fora.pl/a/a,618.html


Temat: Mam Problem Z Wydrą
...skontaktować się z najbliższym kołem łowieckim w sprawie odstrzelenia--i od tak przyjdzie myśliwy i dla jednej skórki będzie się zasadzał tygodniami za wydrą-ha ha-.po pierwsze koła łowieckie nie mają takiego prawa. Wydra jest jednym z najbardziej inteligentnych i cwanych zwierząt ,a napewno chyba najtrudniejsza do upolowania. Druga sprawa,że tylko Minister Ochrony środowiska,może wydawać zgodę na odstrzał zwierząt będących pod częściową ochroną, na przykład wydr.Takiego prawa nie ma już nawet wojewoda.O truności odstrzału tego typu zwierząt swiadczy osławiona akcja w 2003 odstrzału bobrów w woj.Podlaskim. Minister Środowiska wydaje zgody na odstrzał niezwykle rzadko,ale pod presją wojewody(1000 podań o odszkodowanie),który płaci za zniszczenia, które spowodowały zwierzęta czasowo chronione wyraził zgode na tygodniowy odstrzał bobrów w...
Źródło: splawik.com.pl/index.php?showtopic=7107


Temat: Ktore ptaki w Polsce są chronione?
Potrzebna mi lista objętych ochroną ptaków w naszym kraju. Liczę na pomoc forumowiczów w jej utworzeniu. Z góry dzięki. a ja pozwolę sobie uprościć problem do maximum: objete ochroną w Polsce są WSZYSTKIE ptaki, czyli około 450 czy 500 gatunków jakie mozna w Polsce spotkać, z tego kilka jest objętych ochroną częściową, kilkanaście jest na liście gatunków łownych - mają okresy ochronne. Cała reszta jest objęta ochroną ścisłą.
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=3372


Temat: Unijna Dyrektywa Siedliskowa
...9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis – część – zbiorowiska górskie) 9420 Górski bor limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum) Załącznik II – gatunki wymagające wyznaczenia dla nich wyznaczenia obszarów Natura 2000 Załącznik IV – gatunki wymagające ścisłej ochrony Załącznik V – gatunki dla których pożądana jest kontrola pozyskania – odpowiednik polskiej ochrony częściowej, ochrony łowieckiej lub ochrony rybackiej, a nie ochrony gatunkowej ROŚLINY: Nazwa polska Nazwa naukowa (łacińska) 1 Tojad morawski Aconitum firmum sp. moravicum 2 Dzwonecznik wonny Adenophora lilifolia 3 Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa 4 Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa 5 Starodub łąkowy Angelica palustris 6 Selery błotne Apium repens...
Źródło: przyrodapiekar.fora.pl/a/a,82.html


Temat: Co o gotowaniu i jedzeniu wiedzieć warto
Dziękuję Ci serdecznie za uzupełnienie wiadomości na temat czosnku niedżwiedziego. Bardzo cenne uwagi. Kiedyś w telewizji, bodajże R. Makłowicz propagował czosnek niedżwiedzi do potraw. Jak przeczytałam w Wikipedii, w Polsce jest objęty od 2004 roku częściową ochroną (kategoria (V), głównie w lasach, gdzie wprowadzana jest monokultura drzewostanów. Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie się tematem.
Źródło: cincin.cc/index.php?showtopic=29074


Temat: Rebelia [sesja]
Arminas już szykował się do krótkiego snu, gdy zaczął padać deszcz. Założył kaptur i przesiadł się pod drzewo, gdzie była częściowa ochrona przed deszczem. - Ja też nie umiem nic gotować, więc na mnie nie liczcie. - powiedział mag na słowa Yvalee. Zauważył jak Al próbuje rozpalić ognisko, aż mu się udało. Miał nadzieję, że doŻ
Źródło: saphira.xgame.pl/viewtopic.php?t=419


Temat: Jestem Załamana. Hodowalam Karpie I Juz Polowy Nie Ma.. Co Sie Stalo?
...tam zamieszkiwał, dla własnego interesu jest całkowicie nie na miejscu. Ryby trzeba Złowić&Wypuścić a ssaki - rozstrzelać ? to zacznijmy od siebie jak to się mówi: PRZYRODA Lepszą inwestycją będzie akwarium. EDIT: a jednak można wybijać - z wikipedii W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów został zaliczony do kategorii LC (niższego ryzyka)[2]. W Polsce jest chroniona prawnie ( ochrona częściowa – z wyjątkiem osobników występujących na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z dnia 11 października 2004 r.)
Źródło: splawik.com.pl/index.php?showtopic=29415


Temat:
...lasów siedlisk żyznych oraz dużą populacją cieszynianki wiosennej. Bardzo żadko rośnie tutaj rzadki storczyk blady.Szczgólnie charakterystyczne są dla rezerwatu rozległe "łąki" czosnku niedżwiedziego.Do gatunków podlegających ochronie ścisłej należą: storczyk blady, śnieżyczka przebiśnieg, bluszcz pospolity, barwineg pospolity, skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilczełyko,obrazki alpejskie.Gatunki objete ochroną częściową to: kruszyna pospolita, pierwiosnka wyniosła, kopytnik pospolity, kalina koralowa, przytulia wonna, przylaszczka pospolita. W środkowej części rezerwatu znajduje się obszar dawnego osuwiska ze żródliskiem, porośnięty roślinnością charakterystyczną dla miejsc podmokłych ze skrzypem olbrzymim i konieciną błotną(kaczeńcem).Teren rezerwatu przecinają liczne jary, będące efektem naturalnych...
Źródło: beskidzkie.fora.pl/a/a,48.html


Temat: Pachnąca krzewinka
Rozwiązanie zagadki: Jest to Ledum palustre (bagno zwyczajne), inne nazwy: bagno pospolite, bagniak, dziki rozmaryn, rozmaryn leśny. Roślina chroniona - objęta ochroną częściową. Poprawnych odpowiedzi udzielili: Marcin, Marfu, Namor oraz Mender. Gratuluję!
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=1125


Temat: Kraby Stalina idą na Europę
...sygnatariuszy do ochrony własnej fauny przed zagrażającymi jej obcymi gatunkami. Norweskie władze zignorowały tę akcję prawdopodobnie z przyczyn ekonomicznych. Dziś nawet rybacy, którzy wcześniej domagali się całkowitej likwidacji populacji krabów, mówią ostrożnie tylko o zwiększeniu kwot połowowych. Nawet gdyby norweskie władze zdecydowały się na masowe odławianie krabów, nie mogą tego zrobić. Skorupiaki są bowiem pod częściową ochroną, a sprawę ich połowu reguluje umowa z Rosją. W tym roku zgodnie z podziałem kwot połowowych norweskie kutry mogą odłowić 300 tys. sztuk krabów, a rosyjskie 3 mln. Coraz więcej norweskich ekspertów jest zdania, że czerwone kraby królewskie są nie tylko problemem gospodarczym czy ekologicznym, ale stają się też poważną kwestią polityczną w stosunkach z Moskwą. I bynajmniej nie tylko dlatego, że ciąży nad...
Źródło: krabownia.fora.pl/a/a,306.html


Temat: Rezerwat leśny SEGIET
...o średnicy od kilku do 20 m. Eksploatację zakończono na początku XX w. Obecnie na terenie rezerwatu występuj niemal jednolity drzewostan bukowy (buczyna karpacka, kwaśna niżowa i ciepłolubna storczykowa). Łącznie naliczono 15 gatunków drzew w wieku 130-150 lat, 9 gat. krzewów i 103 gat. roślin zielonych. Wśród nich objęte ochroną całkowitą m.in.: lilia złotogłów, dziewięćsił bezłodygowy, wawrzynek wilczełyko, storczyki, oraz ochroną częściową: kopytnik, konwalia majowa, marzanka, wonna, bluszcz pospolity i inne. Odkryto 244 gat. owadów. Wśród płazów spotkać możemy m.in. traszki, natomiast wśród gadów jaszczurki: zwinkę i żyworódkę, padalca, oraz żmiję zygzakowatą. Ptaki (60 gatunków) reprezentowane są m.in. przez: ziębę, rudzika, gąsiorka, kowalika, sikorkę, dzięcioły, kukułkę, wilgę, pustułkę, myszołowa. W okolicy znajduje...
Źródło: bytomski.pl/viewtopic.php?t=171


Temat: Porzeczki zalecane
PORZECZKA CZARNA OPIS Czarna porzeczka należy do rodziny agrestowatych. Rośnie jako krzew lub forma pienna na całym obszarze niżu. Maksymalnie rośnie do wysokości 2 m. Małe kwiaty zebrane w grona wielelkokwiatowe pojawiają się w kwietniu. Owocami są małe, czarne i słodkie jagody. Bardzo lubi rosnąć w wilgotnych lasach, zaroślach i przy płocie. Czarna porzeczka jest objęta częściową ochroną – zbieranie owoców lub ścinanie dziko rosnących krzewów jest zabronione. WYBRANE ODMIANY Ojebyn Odporna na mróz i choroby. Zbiór na początku lipca. Ceres Odporna na choroby grzybowe i wielkopąkowca. Zbiór w drugiej połowie lipca. Titania Plenna; silnie rosnąca; dobre samozapylenie. Zbiór w połowie lipca. ZBIORY Rozpoczynają się w czerwcu i trwają do końca...
Źródło: dzialkowicze.fora.pl/a/a,1075.html


Temat: Po spotkaniach z niedzwiedziem w Tatrach Zachodnich i Wysoki
Mam jedno pytanie. Czy w ostatnich latach ilość niedźwiedzi naprawdę zwiększyła się? Nie jestem tego pewna. Prześledźmy historię misi na terenie Karpat w XX w. I wojna św. spowodowała drastyczne zmniejszenie się populacji niedźwiedzi. Zachowały się tylko w Tatrach i w niedostępnych ostojach Karpat Wsch. (dzisiejsza Ukraina). W 1927 r dekretem Prezydenta RP objęto je częściową ochroną np. nie wolno było strzelać do matek prowadzących młode. W 1932 r ochronę zaostrzono do ścisłej. Po II wojnie św. na terenie Polski żyło 10-14 niedźwiedzi. Od tego czasu liczba osobników zaczyna wzrastać, głównie na terenie Bieszczadów. Bieszczady powody wzrostu: drastyczne zmniejszenie zaludnienia z 60 oskm2 do 2, od 1952 r objęte są pełną ochroną, migracja misi ze Słowacji, Rumunii, Ukrainy. Bez wątpienia...
Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=7868


Temat: Czy mutanty są NAPRAWDĘ bezplodne?
Jaka dobra kawa zdejm kapelusz. Nadal postuluję ogłoszenie supermutków gatunkiem zagrożonym wyginięciem, i częściową ochroną. Śpieszmy się kochać mutki, tak szybko odchodzą.
Źródło: shamo.gry-online.pl/agora/index.php?showtopic=2040


Temat:
Andrzej LP ta ustawa to nie z 16 kwietnia a z 30 i mówi o zwierzętach objętych ochroną częściową.Myśliwi natomiast polują na zwierzęta łowne.To dwa różne rodzaje zwierząt.Według tej ustawy można odstrzelić np:kruki a nie można zapolować na lisa.
Źródło: lesnik.fora.pl/a/a,293.html


Temat: Małe Ryby
Przywołane rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska nie jest juz aktem prawnym obowiązującym, zostało uchylone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objetych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237). o słonecznicy nie wspomina Tym samym zniesiono ochronę częściową tego gatunku. http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?tod...=WDU20042202237 Choć PZW ma prawo wprowadzić na swoich wodach zakaz połowu, co ma miejsce.
Źródło: splawik.com.pl/index.php?showtopic=16663


Temat: zacisniete szpony
Wiec: 1. Nie, nie posiadam zezwolenia. 2. karmie: mielonym miesem, psia karma (namoczona ,niewielkie ilosci) , slimakami wyjetymi z muszli, bialym serem (rzadko) , rosowkami. itp. zywym pokarmem. 3. Wypadla z gniazda, wyrwalem ja bezdomnym kotom z pyska. 4. Jestem s polska. A dokladnie z Wroclawia. W zeszlym roku z powodzeniem odchowalem sroke. Zyje do dzis i nie raz mnie odwiedza. . Ta wrona mimo iz objeta czesciowa ochrona, tez bedzie mi za to wdzieczna.
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=634


Temat: Mam Problem Z Wydrą
to juz stary temat, ale chcialem powiedziec, ze wydra jest pod czesciowa ochrona, i na stawach prywatnych mozna ja eliminowac;]
Źródło: splawik.com.pl/index.php?showtopic=7107


Temat: „Przeprowadzki” bobrów zakończone
...Od 2 lat zauważalny jest spadek populacji bobrów w północnej Polsce. Powodem jest deficyt wody oraz starzenie się tzw. populacji suwalskiej. Dlatego bobry mają być odławiane tylko tam, gdzie powodują szkody. Bobry zmuszone są do przeprowadzki w inne rejony Polski (fot. arch.) Polski Związek Łowiecki w Suwałkach kończy odławianie bobrów w północno-wschodniej Polsce. Dotąd udało się odłowić 14 osobników. Bobry są pod częściową ochroną gatunkową. W północno-wschodniej Polsce zamieszkują największe w kraju populacje tych zwierząt. W województwie podlaskim, gdzie żyje 11,5 tys. bobrów, wojewoda wypłaca rolnikom odszkodowania za podtopione pola, zalane lasy, przerwane groble. – Skończyliśmy tegoroczne odławianie bobrów na północy Polski. Pozostały nam dwa miejsca na Żuławach i na Śląsku. Całą akcję zakończymy za kilka dni...
Źródło: klubciconia.avx.pl/forum/viewtopic.php?t=1338


Temat: Pancerz Wspomagany
A ... jeśli tak to się z tobą zgodzę. Różne bajery to dopiero pieśń przyszłości (choć mogą pojawiać się pojedynczo w specjalistycznych zestawach). Niemniej Przynajmniej częściowa ochrona przed skażeniami (głównie gazem) jest na tyle ważna że być po prostu musi (Maska i "Kondon" to standardowe wyposażenie każdego żołnierza)!
Źródło: shamo.gry-online.pl/agora/index.php?showtopic=6126


Temat: Turnicki Park Narodowy- reaktywacja!
...jawna i beszczelna? Kolejna sprawa-pomysły budowy farm wiatrakowych- pomysł bezprawny już z samego swojego założenia-biorąc pod uwagę status prawny parku krajobrazowego, który takich przedsięwzięć jasno i kategorycznie zabrania. Pogórze Przemyskie z każdym rokiem, powoli aczkolwiek systematycznie ,traci swoje walory przyrodnicze-każdy uważny obserwator o tym wie. Fakt, iż wszystkie rezerwaty zakładają tylko ochronę częściową nie napawa optymizmem. Nie istnieje żaden rezerwat leśny o statusie ochrony biernej ( dawniej ścisłej). Osobiście szkoda mi też jodeł, buków, jaworów- pieknych, gonnych, monumentalnych...i wycinanych. Takich drzew jest w naszym kraju bardzo niewiele. Kończąc-zdaję sobie sprawę, iz jest wiele osób, które marzą o "Turnickim"...jednak bez naszej aktywnej działalności, bez szerzenia...
Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=5897


Temat: niedziela 17.06.2007 wycieczka po TPK !!!
...krawędzi wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Chroni naturalną rzeźbę terenu oraz dobrze zachowane zbiorowiska roślinne: żyzną buczynę pomorską, przystrumykowy łęg jesionowo-olszowy i roślinność źródliskową. Na terenie rezerwatu stwierdzono 217 gatunków roślin naczyniowych. Z nich 5 podlega ochronie ścisłej (paprotka zwyczajna, przylaszczka pospolita, gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, widłak wroniec) i 5 ochronie częściowej (bluszcz pospolity, konwalia majowa, kruszyna pospolita, marzanka wonna, kopytnik pospolity). Na uwagę zasługuje spora ilość roślin górsko-podgórskich. Rosną tu m.in. przetacznik górski, tojeść gajowa, manna gajowa, bniec czerwony i na kamieniach w potoku rzadki krasnorost Hildenbrandia rivularis. Wartość przyrodniczą rezerwatu podkreśla obecność aż 11 gatunków roślin znajdujących się na liście...
Źródło: babelkigltpl.fora.pl/a/a,532.html


Temat:
...przecinka z Turbacza na Kiczorę czerwonym. A co do tego nie istniejącego już szlaku czarnego... jeden nim pójdzie drugi nie, w sumie ścieżka jest Z reguły dla świętego spokoju nie jest to zalecane. W ogóle to w GPN panują miejscami dziwne zasady. Swego czasu widziałem pod Turbaczem ciężki sprzęt dewastujący końcowy odcinek szlaku z Koninek. Czy to jest obecnie dopuszczalne? Nie wydaje mi się, zważywszy na fakt, iż rejon ten nie podlega ochronie częściowej a ścisłej. Nie wydawało mi się wówczas, że jestem na terenie parku tylko co najwyżej w obrębie tartaku, gdzie trwa zwózka drewna tudzież prace budowlane
Źródło: beskidzkie.fora.pl/a/a,829.html


Temat: Coś dla miłośników Karpat Wschodnich (i przyległości)
...i torfowisk. Ciekawej informacji może dać także pospolitość występowania niektórych gatunków chronionych, które w innych częściach kraju występują jako unikatowe składniki flory. Najlepiej rozpoznana jest flora dotycząca regionu bieszczadzkiego, gdzie świat roślin prezentuje równocześnie najwyższe wartości przyrodnicze. Wśród chronionych roślin naczyniowych prawie 90 % znajduje się pod ścisła ochroną, a ponad 10 % podlega ochronie częściowej. Rośliny zaliczane do rzadkich i bardzo rzadkich zajmują blisko 60 % wszystkich taksonów chronionych. W grupie tej znajdują się paprotniki - podejźrzon księżycowy i rutolistny, pióropusznik strusi, i widłacz alpejski oraz rośliny kwiatowe, np.: buławinik mieczolistny, gnieźnik leśny, gnidosz błotny,kosaciec syberyjski, ozorka zielona, żłobik koralowy. Wśród gatunków niezbyt często spotykanych,...
Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=4966


Temat: Antywirusy / skanery wirow
Spybot wykrywa część pomniejszych wirusów, reklamy, bannery, ciasteczkowy spy'e też, ale głównie rzeczy które obciążają łącze i przeglądarkę i jest w nim częściowa ochrona, dopełnieniem jest Spyware Blaster. MKSa używałem dłuuuuugi czas temu, za czasów gdy pojawił się wirus Hidrag - okazał się wtedy najskuteczniejszy i chyba nie był jeszcze pisany w javie obecnie wymaga Frameworka 2.0 i nie ma tak dużej bazy jak kiedyś. co do Noda32, używałem przez rok... wykrył mi może z 3 wiry? full aktywowany i zaaktualizowany przepuścił właśnie Hidraga (( Jeżeli miałbym wykupić...
Źródło: mportalik.net.pl/viewtopic.php?t=1871


Temat: Wysypisko śmieci i odpadów w Lasach Rembertowskich?
Chciałbym tylko zaznaczyć skoro dzierżawca terenu dostrzegł jeszcze jedno gniazdo bociana czarnego.W okresie15marca-31sierpnia chronione są strefy wokół jego gniazd.Teren 100m od jego gniazda jest stefą ochrony ścisłej,a w promieniu 500m strefą ochrony częściowej.Składowiska i zakłady przemysłowe raczej mu niepomogą.Ponieważ żerowiska tego ptaka znajdują się w pobliżu rewiru lęgowego.Ponadto chroni go prawo UE Konwencje Waszygtońska Bońska.
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=3595


Temat: zespół zadaniowy dla PB
w kontekście tego o czym tu piszecie widzę jedno wyjście - poważną weryfikację listy gatunków chronionych ptaków. Nie ma sensu obejmować ścisłą ochrona gatunkową 98% gatunków ptaków lęgowych (plus te kilka gatunków objętych ochroną częściową). Traci to sens i zdolność logicznego pojmowania. Podobnie jak np objęcie ochroną gatunkową kilku gatunków porostów i mszaków, po których każdy zapatrzony w ptaszki ornitolog depcze chodząc po lesie. Może wobec tego powinno się zakazać wchodzenia osobom postronnym do lasu?
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=3659


Temat: Mysliwi zabili rysia
...hodowlane. Szacuje się, że masa wyłowionych przez kormorany ryb kilkakrotnie przekracza połowy rybackie. ...i niszczą drzewa Poza tym odchody kormoranów oblepiające drzewa powodują ich obumieranie. Na Warmii i Mazurach występuje około 4 tysięcy par lęgowych kormorana oraz populacja ptaków nielęgowych szacowana na około 5 tysięcy osobników. Kormoran czarny objęty jest ochroną prawną i wymieniony jest gatunek objęty ochroną częściową za wyjątkiem osobników występujących na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane. - Całkowite zdjęcie ochrony prawnej z kormorana czarnego pozwoliłoby użytkownikom rybackim na nieograniczone i niekontrolowane odstrzały tych ptaków, które mogłoby doprowadzić do znacznego przetrzebienia populacji, więc trzymanie
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=3974


Temat: Mam Problem Z Wydrą
W Polsce wydra jest chroniona prawnie ( ochrona częściowa - z wyjątkiem osobników występujących na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym ). Tak mówi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z dnia 11 października 2004 r.)
Źródło: splawik.com.pl/index.php?showtopic=7107


Temat:
...sa tego przyczyny?Po pierwsze gospodarka.Polska na początku lat 90tych była uwazana za wyrodne dziecko byłego bloku wschodniego , gdyz reformując swój system ekonomiczny nie polegała na instrukcjach MFW a realizowała tzw. Plan Balcerowicza (inspirowany rzekomo przez harvardzkiego ekonomiste Jeffreya Sachsa i superspekulanta giełdowego Georgea Sorosa).Były to bardzeij umiarkowane reformy , niż u sasiadów połączone z częściowa ochroną postsocjalistycznych zakładów pracy.Ta droga , uważana powszechnie za błedną , wykazała swoją wyższosć w praktyce.Po krótkim ,dwuletnim okresie regresu nastąpił wzrost gospodarczy , który utrzymuje się (w wiekszym lub mniejszym natęzeniu) do dnia dzisiejszego.Rosjanie natomiast (podobnie jak np. Czesi) slepo stosowali sie do liberalnej ortodoksji propagowanej przez Fundusz.Efektem tego był...
Źródło: stosunkowcy.fora.pl/a/a,290.html


Temat: Bobry - wszystko co dotyczy ich ochrony
...działu ochrony przyrody WWF Polska. W krajach rozwiniętych powstrzymanie zabudowy obszarów zalewowych jest podstawową zasadą ochrony przeciwpowodziowej. Natomiast w Polsce, mimo strat powodowanych przez rokroczne powodzie i apeli organizacji pozarządowych takich jak WWF, od lat powiela się te same błędy zagospodarowania przestrzennego. Bóbr europejski, który jest przedmiotem debaty na temat winnych powodzi, jest gatunkiem objętym ochroną częściową. Oznacza to, że zgodę na odstępstwo od ochrony – na przykład decyzję o odstrzale, może wydać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ). Taką decyzję wydał właśnie RDOŚ w Bydgoszczy. Do końca czerwca myśliwi będą mogli strzelać do bobrów wzdłuż wałów na terenie gmin nadwiślańskich: Lubanie, Bobrowniki, Waganiec, Nieszawa, Raciążek, Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Czernikowo,...
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=3789


Temat: Nowości książkowe (wyd.papierowe) przydatne na działce
...na trawniku czy warzywniku, psuje satysfakcję z pracy i posiadania ogrodu. Żałośnie wyglądają wypielęgnowane trawniki "ozdobione" kopcami kretów. Również w ogrodach warzywnych i kwiatowych są dokuczliwymi szkodnikami, a także często w uprawie gruntowej na młodych plantacjach. Wszystko o biologii, rozwoju, trybie życia, szkodliwości i zwalczaniu kretów w ogrodzie. Pamiętajmy jednak, że w Polsce kret jest objęty częściową ochroną gatunkową. Źródło: http://www.dzialkowiec.com.pl/www/index8.htm .................................. Piwonie mgr B. Mika Cena: 17,00 zł 14,45 zł Format 159x209, 72 strony ISBN 978-83-89615-52-7 Piwonia to jedna z najokazalszych i niezastąpionych bylin uprawianych w ogrodzie. Ma dekoracyjne kwiaty i liście. Nie jest trudna w uprawie. Nadzwyczaj długowieczna. Na...
Źródło: barcinek.fora.pl/a/a,234.html


Temat: Prezerwatywy
...(1990; 120: 26) opisano badanie przeprowadzone w 1988 roku na grupie 1193 prostytutek. W grupie, która stosowała prezerwatywy systematycznie 2,9 proc. uległo zakażeniu, natomiast w grupie ich nie stosującej 6,1 proc. (2,1 razy zmniejszone ryzyko zakażenia HIV przez stosowanie prezerwatywy). W podsumowaniu stwierdzono, że ze względu na nadal, pomimo stosowania prezerwatyw, istniejące ryzyko zakażenia - sięgające 13-27 proc. i więcej, częściowa ochrona, jaką zapewnia prezerwatywa jest w przypadku choroby takiej jak AIDS niewystarczająca [1]. Skuteczność prezerwatyw w zapobieganiu AIDS jest niższa niż jako środka antykoncepcyjnego Autorzy większości opracowań przyznają, że nie jest łatwo określić rzeczywistą skuteczność prezerwatyw w prewencji zakażenia HIV. Najwyższa oszacowana skuteczność prezerwatyw w antykoncepcji (97 proc.) jest...
Źródło: forumrodzina.fora.pl/a/a,114.html


Temat: Wzory dotyczące powołania form ochrony przyrody
...Wszystkie płazy krajowe są pod ścisłą gatunkową ochroną. Jednakże większość z nich jest również ujętych w Unijnej Dyrektywie Siedliskowej jako szczególnie chronione, co jest również silnym argumentem. SSAKI: Skup się na chronionych gatunkowo oraz na ujętych w Unijnej Dyrektywie Siedliskowej ROŚLINY: Wymień wszystkie gatunki roślin chronionych występujących na danym obszarze. Czy to objętye ścisłą ochroną gatunkową, ochroną częściową czy też ujęte w Unijnej Dyrektywie Siedliskowej. POZOSTAŁE GRUPY: Wypisz wszystkie objęte ochroną. Wymień wszystkie gatunki flory i fauny, które chcesz w ramach użytku ekologicznego chronić. Im lepiej poznasz więc obszar który chcesz objąć ochroną tym rośnie szansa na odniesienie sukcesu. (*Wszystkie listy ochrony gatunków będą umieszczone w osobnych tematach. Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa...
Źródło: przyrodapiekar.fora.pl/a/a,78.html


Temat: Mam Problem Z Wydrą
Tytułem wstępu, nieco powielając wypowiedzi poprzedników: ZAŁĄCZNIK Nr 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z dnia 11 października 2004 r.) określa gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną częściową - w pkt 23 jest wydra - z wyjątkiem występującej na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane. Zgodnie z art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.). „Obręby hodowlane ustanawia lub znosi marszałek województwa, w drodze decyzji, na wniosek uprawnionego do rybactwa.” - czyli mamy jasność kiedy możemy mówić o obrębie...
Źródło: splawik.com.pl/index.php?showtopic=7107


Temat: USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY
...ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.12) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 19 w ust. 2 pkt 24 otrzymuje brzmienie: "24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880): a) zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt, b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na pozyskiwanie roślin i zwierząt gatunków objętych ochroną częściową, c) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na zbiór roślin i grzybów chronionych, chwytanie, odławianie lub zabijanie zwierząt chronionych oraz wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na inne czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną, d) zezwolenia na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających...
Źródło: bociany.org.pl/viewtopic.php?t=139


Temat: Czaple
jak dobrze pamietam to z łosiem wyszło na moje!!!! z kiłbiem zakonczylem dyskusje która i tak była bez sensowna bo w moim okręgu ten wasz kiełb nie wystepuje a wystepują nielicznie tylko dwa inne które są pod ochronną co do czapli to zamieszało mi sie szara z siwą ale wyszlo prawie tak jak mówiłem czyli biała jest pod ochroną a ta ciemna czyli siwa jest pod ochroną czesciową (nie znalazlem nigdzie warunkow tej ochrony ale wiem ze są prowadzone akcje zmniejszania ich populacji ) a na stawach hodowlanych jej zadna ochrona nie obejmuje wiec jak tak czapla ci wleci na staw to mozesz sztrzelac do niej nawet z kuszy i nic ci nie zrobią
Źródło: splawik.com.pl/index.php?showtopic=5818


Temat: konwalia majowa
...Wysokość 10 - 30 cm Okres kwitnienia Maj - czerwiec. Roślina trująca Trująca jest czerwona jagoda Roślina lecznicza Zawiera glikozydy nasercowe, saponiny steroidowe, flowonoidy, przedawkowanie może prowadzić do zatrucia.. Surowcem jest ziele. Glikozydy działają słabo uspokajająco i moczopędnie, zwiekszają siłe skurczu mięśnia sercowego i zwalniają częstotliwość jego skurczów. Roślina chroniona Roślina pod częściową ochroną
Źródło: adaleimhc.fora.pl/a/a,62.html


Temat: Sroka odłączała od prądu kilkaset domów
...i na razie nie odłącza domków od energii. Przerwy w dostawie prądu powodowały patyczki znoszone przez ptaka na słupy jako budulec gniazda. Patyczki, spadając na tzw. odłącznik, powodowały zwarcie przewodów, co skutkowało wyłączaniem stacji transformatorowych wyjaśnił Krzysztof Zawadzki, kierownik wydziału eksploatacji w koszalińskim oddziale koncernu Energia SA. Ponieważ w 2004 r. minister środowiska objął srokę częściową ochroną, energetycy nie mogli zniszczyć budowanych przez nią gniazd, że dotychczas pory nie mieli do czynienia z taką przyczyną awarii rozwiązanie problemu zajęło im kilka dni. Któryś z kolegów wpadł w końcu na pomysł, żeby nad odłącznikiem założyć ogrodniczą siatkę, co uchroni go przed gałązkami i utrudni sroce dojście do przewodów napowietrznej linii powiedział Zawadzki. Energetycy pomysł...
Źródło: klubciconia.avx.pl/forum/viewtopic.php?t=1988