, dochody osiągnięte za granicą 

dochody osiągnięte za granicą

Szept wiatru...

Temat: Fiskus nie odpuści Polakom na Wyspach
...należny podatek w terminie i osób, które tego nie uczyniły. Osoby korzystające z abolicji znalazłyby się w sytuacji szczególnie uprzywilejowanej. Taka regulacja naruszałaby więc wskazane wyżej konstytucyjne zasady równości - przekonuje minister Dominik. Przyznaje, że Ministerstwo Finansów nie posiada danych o liczbie Polaków pracujących w Zjednoczonym Królestwie, którzy nie dopełnili obowiązków związanych z rozliczeniem w Polsce dochodów osiągniętych za granicą. Wedle niekorzystnych z punktu widzenia podatników, zasad (metoda odliczenia proporcjonalnego) nadal opodatkowane są u nas dochody Polaków zarabiających w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Rosji czy USA.
Źródło: polnews.co.uk/forum/viewtopic.php?t=3884Temat: Jak ja kocham polski fiskus podwójne opodatkowanie rządzi
...umowie z Anglią W celu eliminacji podwójnego opodatkowania umowy przewidują dwie metody rozliczania podatku. W przypadku Anglii zastosowanie będzie miała metoda odliczenia w państwie będącym miejscem zamieszkania (Polska), od podatku należnego od łącznego dochodu (osiągniętego w Polsce jak i za granicą), podatku zapłaconego w państwie, w którym uzyskano dochód, jednak w kwocie nie większej niż podatek przypadający proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą. Metodę tę stosują również podatnicy, którzy uzyskują dochody z tytułu działalności wykonywanej w państwach, z którymi Polska nie zawierała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ze źródeł przychodów położonych w tych państwach. Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wyjaśnić, na których osobach ciąży obowiązek podatkowy w...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=150491


Temat: Podatki
Zaznaczam, że nie jestem żadnym fachowcem od podatków i napiszę, co myślę: Uważam, że z nas wszystkich to jesteś chyba w najbardziej uprzywilejowanej sytuacji. Zarabiasz w kraju, który NIE ISTNIEJE! Zatem polski, a także każdy inny urząd skarbowy (poza Turcją, bo tylko Turcja uznała ten kraj) nie ma prawa żądać rozliczenia (Turczynką chyba nie jesteś?). Polskie prawo mówi, że dochód osiągnięty za granicą, w tym przypadku taki warunek nie zachodzi, bo TRPC nie istnieje. I nie wiem jak Ty, ale przypuszczam, że ja to bym się zupełnie nie przejmował. pozdrawiam i powodzenia w przemyśleniach P.S. Idę o zakład, że w tym przypadku NIKT (ani osoba, ani żaden urząd) nie poda Ci jednoznacznej i poprawnej prawnie odpowiedzi.
Źródło: forum.kypros.org.pl/viewtopic.php?t=2608


Temat: Podatek z Adsense
...zgodne z prawdą, ponieważ mam dostęp via SSH) w piśmie zapytałem, jak rozliczyć dochód z takiego czeku. W skarbowym musiałem jeszcze dopisać swoją interpretację/propozycję jak ja to chcę rozliczyć (taki mają wymóg - że aby zapytać się o coś, trzeba napisać jak się chce to rozliczać) napisałem, że dochód z czeku rozliczę razem z rocznym rozliczeniem PIT składanym do końca kwietnia każdego roku, zgodnie z zasadą rozliczania dochodów osiągniętych za granicą (tj. od wyliczonego podatku będę mógł odjąć podatek zapłacony w USA*) ODPOWIEDŹ skarbówki: (w skrócie) tak, mogę w ten sposób rozliczyć dochód - czyli w rocznym rozliczeniu pit Także ja, mam już sprawę jasną i klarowną. Dodam, że to, iż ja otrzymałem taką odpowiedź nie znaczy wcale, że w innym skarbowym odpiszą tak samo. Po prostu - chcesz być pewien/pewna? - pytaj na piśmie ze znaczkiem...
Źródło: forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=3386


Temat: Praca w Anglii a podatek w Polsce
...a także z jakiego tytułu został on uzyskany, oraz wskazujących wartość podatku dochodowego pobranego za granicą – radzi Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy ze spółki doradztwa podatkowego Ożóg i Stolarek. To czy na danej osobie pracującej za granicą i nie osiągającej dochodów w Polsce będzie ciążył obowiązek rozliczania się w Polsce uzależnione jest od kilku czynników. – Dochód osiągnięty za granicą może podlegać w Polsce zwolnieniu z opodatkowania (tzw. wyłączenie) albo podatek zapłacony za granicą może zostać zaliczony na poczet podatku dochodowego należnego w Polsce. Inaczej jest jednak, gdy podatnik stale zamieszkuje za granicą – w takim przypadku jego
Źródło: dentystawanglii.pl/viewtopic.php?t=68


Temat: Praca w Norwegii bez podwójnego opodatkowania
Polacy pracujący w Norwegii, których dochód został już opodatkowany w tym kraju, nie będą musieli płacić PIT w Polsce - zakłada uchwalona przez Sejm polsko-norweska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nowe przepisy wprowadzają dla opodatkowania dochodów z pracy w Norwegii tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że dochód osiągnięty za granicą jest brany pod uwagę przy obliczaniu stawki podatkowej, według której należy opodatkować dochody w Polsce. W inny sposób liczone będzie opodatkowanie od dywidend czy innych zysków majątkowych. W tym wypadku zastosowanie znajdzie tzw. zasada proporcjonalnego odliczenia. Oznacza ona, że podatek musi być płacony odpowiednio od dochodów uzyskanych w każdym z krajów, w których zostały one uzyskane....
Źródło: forumfinansowe.feen.pl/viewtopic.php?t=296


Temat: Metody unikania podwójnego opodatkowania
...dochodu w obu państwach, w sytuacji, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym państwie osiąga dochody w drugim państwie, stosuje się metody unikania podwójnego opodatkowania. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują dwie takie metody, a mianowicie metodę wyłączenia (pełnego lub z progresją) oraz metodę zaliczenia (pełnego lub zwykłego, zwanego również proporcjonalnym). Metoda wyłączenia pełnego polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą wyłącza się z podstawy opodatkowania, tzn. nie jest on opodatkowany i nie ma żadnego wpływu na wysokość opodatkowania dochodu osiągniętego w kraju miejsca zamieszkania. Przejawem tej metody jest zwolnienie od opodatkowania dochodu osiągniętego za granicą. Z kolei przy metodzie wyłączenia z progresją z podstawy opodatkowania wyłącza się
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2329


Temat: Nie złożenie deklaracji o dochodach nie opodatkowanych
nie, chodzi o dochody osiągnięte za granica, ktore zgodnie z prawem nie sa opodatkowane w Polsce, jednak w przypadku osiagniecia innych dochodow maja wplyw na stawke progresywna. I nie nie jest to abolicja
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=283


Temat: rozliczenie dochodów z zagranicy
...został uzyskany i drugi raz w miejscu zamieszkania, Polska zawarła z wieloma krajami umowy międzynarodowe, które określają zasady unikania podwójnego opodatkowania. W zależności od treści zawartej umowy, od dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą, zastosowanie ma jeden z określonych sposobów eliminowania podwójnego opodatkowania. 1. Metoda wyłączenia z progresją Oznacza że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodów osiągniętych w Polsce, stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, łącznie z
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2005


Temat: rozliczenie podatku, oddelegowanie za granice
...Place podatki w Czechach w comiesiecznych rozliczeniach z US. Czy w musze zaplacic podatki w Polsce (zgodnie z metoda wylaczenie z progresja), czy jednak skoro mieszkam za granica i tu place podatek od dochodu (uzyskanego do polskiego pracodawcy) nie ma takiej koniecznosci? Z definicji metody wylaczenia z progresja wynika moim zdaniem, ze tak, ale moze jest inaczej? "Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=67975